سامانه اعلام نتایج آزمون های آزمایشی آیلتس

دپارتمان آزمون زنگنهتاریخ آزمون سال 1399 محل برگزاری جلسه رفع اشکال
29 فروردین شعبه جردن بصورت آنلاین
2 خرداد شعبه جردن بصورت آنلاین
30 خرداد شعبه جردن بصورت آنلاین
27 تیر شعبه جردن بصورت آنلاین
31 مرداد شعبه جردن بصورت آنلاین
28 شهریور شعبه جردن بصورت آنلاین
2 آبان شعبه جردن بصورت آنلاین
30 آبان شعبه جردن بصورت آنلاین
28 آذر شعبه جردن بصورت آنلاین
26 دی شعبه جردن بصورت آنلاین
24 بهمن شعبه جردن بصورت آنلاین

مشخصات شعبه های موسسه تخصصی زبان زنگنه